ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ေဒသမွာ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက လုပ္ငန္းက ထြက္ရွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ တစံုတရာမွ မရရွိဘဲ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းက ထြက္ရွိလာတဲ့ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးေတြကိုလည္း ခံစားေနရပါတယ္။

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕မွာ ကုမၸဏီ ၆၂၇ ကို လုပ္ကြက္ေပါင္း ၇၇၁၄ ကြက္၊ ကုမၸဏီ ၂၃၀ ခုကို အစုိးရနဲ႔ အက်ိဴးတူလုပ္ကြက္ ၃၁၁ ကြက္ ခ်ထားေပးၿပီး ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ခြင့္ ျပဳထားပါတယ္။

Share.

Comments are closed.