4 icons

ၿငိမ္ခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိအဓိကဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သည့္ နဝမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ)-WLB ၏ ညီလာခံတြင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု WLB၏ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး-၁ ေနာ္ဆဲဆဲကေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.