EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေသာ ၉ ေခြေျမာက္ ဒီဗီဒီအေခြကို ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။EPRP ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ၈၉ ခုပါ၀င္ၿပီး

Share.

Comments are closed.