လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ သ်ွမ္းျပည္အတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမျပသာနာမ်ားကုိ လက္ရွိ NLD အစိုးရမွ ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ စာတမ္းမိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.