ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ရွမ္းႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား ညီၫြတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီ ၫြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ ကစ၍ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ဟု CSSU ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ေျပာသည္။အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္ညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU)၏ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.