Browsing: EPRP ေရဒီယို (ကရင္)

ကရင္ဘာသာျဖင့္ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား။ ။ EPRP ကရင္ေရဒီယိုအဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္တင္ဆက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ျပဇာတ္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း။

1 2 3
EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 60

EPRP

ေဖဖ၀ါရီလရဲ႕ တတိယအပါတ္ ၁၆.၀၂.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA လက္မွတ္ထိုးတဲ့တိုင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႕ နယ္စပ္မွာေတြ႕ဆုံမည့္သတင္း သတင္း (၂) – မူတေရာ္(ဖာပြန္)ခ႐ိုင္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ NCA မထိုးရေသးတဲ႔အဖြဲ႕ေတြကို လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တိုက္တြန္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ပညာေရးမွာထူးခ်ြန္ထက္ျမတ္မွဳ့ေၾကာင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ပညာသင္ယူေနၿပီး (Schlarship) ရရွိတဲ့ ေနာ္ဂ်က္ဂလင္းညြန္႔ က ပညာေရးနဲ႔ပက္သက္ေျပာျပခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။…(voice) ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး က ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဆးေရာင္ပ်ယ္ပန္းခ်ီကား” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၅)ကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 59

EPRP

ေဖေဖာ္၀ါရီလရဲ႕ ဒုတိယအပါတ္ ၉.၂.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လႊင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – KNU/KNLA-PC မွ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈေပးႏိုင္ေရး PEF ေဖာင္ေဒးရွင္းထူေထာင္တဲ့သတင္း သတင္း (၂) – ကရင္(၃) ပါတီပူးေပါင္းျပီး ပါတီသစ္တည္ေထာင္မည့္သတင္း သတင္း(၃) – NLD အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ခရီးမေပါက္ေသးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ေျပာတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ေသာတရွင္ေတြနားဆင္ရမွာကေတာ့- တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အလုပ္အကိုင္၊ အတတ္ ပညာပိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳ့ လူငယ္ပရဟိတအဖြဲ႔တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ဆရာၿဖိဳးေ၀ဇက္ ကၿမိဳင္ၾကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့အခက္အခဲ၊ စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မွဳ့ အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။မွတ္ခ်က္။။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္။ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္ခလားရာက ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ၏ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဆးေရာင္ပ်ယ္ပန္းခ်ီကား” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၄)ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 58

EPRP

ေဖဖ၀ါရီလရဲ႕ ပထမအပါတ္ ၀၂.၀၂.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရွင္းျပဖို႔ KNU နဲ႔ KCBOs/KSCOs တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္တဲ့သတင္း သတင္း (၂) – JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး ေကအဲန္ယူ ျပဳလုပ္သြားမည့္သတင္း သတင္း(၃) – စစ္ေရးနည္းလမ္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ကခ်င္ပါတီမ်ား တုိက္တြန္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ေသာတရွင္ေတြနားဆင္ရမွာကေတာ့- ကရင္ျပည္နယ္ ပ်ားေမြးျမဴေရး႒ာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးျဖစ္တဲ့ ဆရာေစာေက်ာ္ေက်ာ္လင္း က ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ ပ်ားရည္ေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။မွတ္ခ်က္။။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူး နဲ႔ ေနာ္မူးရာ တို႔က စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေတြ႔ၾကံဳရတာ ေတြနဲ႕ပက္သက္လို႔ေဆြးေႏြး တဲ့အေၾကာင္း ေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဆးေရာင္ျပယ္ပန္းခ်ီကား” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၃)ကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 57

EPRP

ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္ ၂၆.၀၁.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – KNU နယ္ေျမရွိ ကရင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈအေရးတႀကီး လုိအပ္ေနတဲ့သတင္း သတင္း (၂) – မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအရုံး (LDU) တို႔အပစ္ရပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးမည့္သတင္း သတင္း(၃) – NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အဆိုျပဳထားတဲ႔ ၈ခ်က္ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ UNFC ေၾကညာတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ေသာတရွင္ေတြနားဆင္ရမွာကေတာ့- ဆရာေစာအယ္ဒိုက အခုလက္ရွိ ကရင္ျပည္ရဲ႕လက္ရွိတိုးတက္မွဳ့ေတြ၊ စီးပြါးေရးတိုးတက္လာမွဳ့အေျခအေန၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပ တာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။မွတ္ခ်က္။။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္။ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး က ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဆးေရာင္ပ်ယ္ပန္းခ်ီကား” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၂) ကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

ဇန္န၀ါရီလ တတိယအပါတ္ ၁၉.၀၁.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – သံသယစိတ္မ်ားေၾကာင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ထင္သေလာက္မလြယ္ဟု ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေစာ အုိင္းဇက္ဖိုး ေျပာတဲ့သတင္း သတင္း (၂)- ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးတဲ႔သတင္း သတင္း(၃) – ၂၁ရာစုပင္လုံဆက္လက္က်င္းပႏုိင္ေရး အေလးအနက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ PNLO ထုတ္ျပန္ တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ေသာတရွင္ေတြနားဆင္ရမွာကေတာ့- (NAG) (Network Adipati Group) ရဲ႕ သင္တန္းေပးေနတဲ့ဆရာတာခဲ(Field Facilitator) က အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္နိုင္ဖို႔ သင္တန္းမ်ားေပးေနုတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္ခလားရာက ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဆးေရာင္ပ်ယ္ပန္းခ်ီကား” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၁)ကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 55

EPRP

ဇန္န၀ါရီလ ဒုတိယအပါတ္ ၁၂.၀၁.၂၀၁၈ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ကရင္ျပည္ မဲသေ၀ါေဒသ တုိက္ပဲြျပင္းထန္ေနတဲ့သတင္း ။ သတင္း (၂)- ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ျပန္ေရြးမည့္ကိစၥ ၫွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ KNU ေျပာဆိုမႈအေပၚ နယ္လံုဝန္ႀကီး ကန္႔ကြက္တဲ့သတင္း ။ သတင္း(၃) – အစိုးရနဲ႔ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႔မွ PPST အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ။ သတင္း(၄) – ၂၁ ရာစုပင္လံု(တတိယအစည္းအေဝး) အႀကိဳလူထုေဆြးေႏြးပြဲ မေကြးတြင္ ျပဳလုပ္တဲ႔သတင္း ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းခ်က္ – ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပ့ံပိုးကူညီသူ နန္းသိုက္သိုက္သင္းေက်ာ္က သူမရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳ့လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားစဥ္ရမွျဖစ္ပါတယ္။(မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္.) ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္မူးရာ နဲ႕ ေစာေသာဒိုထူး တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

4 ဒီဇင္ဘာလ စတုတၳအပါတ္ ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ တ႐ုတ္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ တတိယပင္လံု က်င္းပေရးေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း (၂) – သထံုၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ံုးကို ၆ လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းသြားမည့္သတင္း သတင္း(၃) – ပင္လံုဖိတ္ၾကားလွ်င္ ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႔မ်ား မဟာမိတ္အစုအေနနဲ႔ တက္မည့္သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ (၁) – ၂၀၁၀ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လဲျဖစ္၊ (JMC) အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္လဲျဖစ္တဲ့ ေဒၚနန္းေစးဟြာ က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခအေနေတြအေၾကာင္းနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္မွာ တည္ေဆာက္မည့္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု အေၾကာင္းစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္.) ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး က ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ေမးျမန္းခ်က္ (၂) – ထန္းတစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ကရင္စာေပသင္ၾကားေရး ေကာ္မတီသဘာပတိျဖစ္တဲ့ ဆရာမင္းေအာင္မွ ကရင္စာေပ သင္ၾကားမွဳ႕အေၾကာင္း နဲ႕ ကရင္စာေပနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္ (၂၉.၁၂.၂၀၁၇)မွစတင္ၿပီးေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ ပထမအပါတ္ အထိ မထုတ္လြင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို တဖန္ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ဇန္န၀ါရီလရဲ႕ ဒုတိယအပါတ္ (၁၂.၀၁.၂၀၁၈)တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လြင့္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကျငာအပ္ပါတယ္္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။   LISTEN on…

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 53

EPRP

ဒီဇင္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး ဇန္နဝါရီ ၂၉ တြင္ စတင္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့သတင္း သတင္း (၂)- ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္မွာ JMC-S နဲ႔ေဒသခံလူထု တို႕ေတြ႕ဆံုတဲ႕ သတင္း သတင္း(၃) – တႏိုင္းတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဆန္၊ဆီ ျပတ္လပ္၊ စပါးရိတ္ခြင့္မရ တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ဖလံု-စေဂၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ က ဖလံု-စေဂၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအဖြဲ႔အစည္း ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ပက္သက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကို နားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္.) ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ေကာက္နုတ္တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္ခလားရာ နဲ႕ ေစာေသာဒိုထူး တို႔က ကရင္ျပည္နယ္တြင္း တည္ေဆာက္မဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအေျကာင္း ေတြနဲ႕ပက္သက္လို႔ေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြကို နားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယအပါတ္ ၀၈.၁၂.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖုိရမ္မွ အေျခခံမႈ(၈၅)ခ်က္ပါ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ထြက္ေပၚတဲ့သတင္း သတင္း (၂)- NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ UNFC ဒီဇင္ဘာလလယ္မွာေတြ႕ဆံုဖို႔စီစဥ္ေနတဲ႔သတင္း သတင္း(၃) – လူထုထိခိုက္နစ္နာေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ား ေရွာင္ရွားရန္ တပ္မေတာ္နဲ႔ SSPP ကုိ SNLD အမတ္ တုိက္တြန္းတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- Action Aid မွာဖြံၿဖိဳးေရးလူငယ္အစီအစဥ္နဲ႔ လူငယ္စြမ္းေဆာင္ျမင့္တင္ေပးၿပီး (Global Platform) ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာဆရာေစာလင္းထက္က (Action Aid)ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳအေၾကာင္းေတြ၊ (NCA)နဲ႕ပက္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြ ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။(မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္.) ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္ခလားရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ေမးျမန္းခ်က္(၂)- မဟာမာဃလူမွဳ႕ကူညီေရးအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးရင္ျမင့္က ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာလယ္က်ြန္းမွာရွိတဲ့ မဟာမာဃလူမွဳ႕ကူညီေရးအသင္း အေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ကိုနားဆင္ရမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။(မွတ္ခ်က္။။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္)   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 51

EPRP

ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပါတ္ ၀၁.၁၂.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးပါ၀င္ေသာ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း (၂)- အီတူးထာ့ IDP ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ကရင္ေရွ႕ေနမ်ား ႀကိဳးပမ္းတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္တဲ့ ကရင္ေရးရာေကာ္မတီရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တဲ့ ဆရာေက်ာ္စြာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးေတြ အေၾကာင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ဆက္ႏြယ္သြားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။(မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္.) ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ၏ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၅) ဇာတ္သိမ္းပိုင္း ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

နို၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၄.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)–မူေဘာင္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား UPDJC တင္ရန္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား စည္းေ၀းေနတဲ့သတင္း သတင္း(၂)–ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း KPP ေျပာဆိုခဲ့တဲ့သတင္း သတင္း(၃)-NCA ကိုေဒသခံလူထုေထာက္ခံမွ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ KNU ေျပာတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္-ကရင္ျပည္နယ္အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီရဲ႕(KST) ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီးဦးဆြိက ကရင္ျပည္နယ္ ရဲ႕တိုးတက္လာမွဳ့ေတြ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္. ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ-EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၄)ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 49

EPRP

ႏို၀င္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – နယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကုိ အလႉရွင္သံုးႏုိင္ငံ သံ႐ံုးတာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာတဲ့သတင္း သတင္း (၂) – UWSA ၀တပ္ဖြဲ႔ကို NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရတိုက္တြန္းတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ပလက္၀တိုက္ပြဲေႀကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြတိုးလာတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ေက်ာက္မီးအလုပ္ရံုတည္ေဆာက္ဖို႔ တာ၀န္ခံျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆာဗူးေရာအိုဗားရက ကရင္ျပည္နယ္မွာေက်ာက္မီးေသြးအလုပ္ရံု တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္တဲ့အၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၃) ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20150606_153407

EPRP

နို၀င္ဘာလ ပထမအပါတ္ ၁.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးဖို႔ UPDJCဆုံးျဖတ္တဲ့သတင္း သတင္း (၂) – တုိင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္္တဲ႔ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ KNLA ဗဟုိေဆးဌာနရဲ႕ ေဆးသင္တန္း သင္တန္းသူ/သား ၄၃ဦး ေအာင္ျမင္တဲ႔သတင္း သတင္း(၃) – ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ မူတည္ေနတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္လာခ်င္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံေျပာတဲ့သတင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္မူးရာ တိို႔က ကရင္ျပည္နယ္တြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအေၾကာင္း ေတြနဲ႕ပက္သက္လို႔ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းခ်က္ – ေရေဘာ္ေသာင္တြင္ ေနထိုင္သူ..မမီးမီက..ကရင္ျပည္နယ္မွာေက်ာက္မီးေသြးအလုပ္ရံု တည္ေဆာက္တဲ့ အေပၚကန္႔ကြက္တဲ့အၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၂) ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို နို၀င္ဘာလ ဒုတိယအပါတ္ (၁၀.၁၁.၂၀၁၇) တြင္မထုတ္လြင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္ေရွးဦးစြာေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကိုတဖန္ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ နို၀င္ဘာလရဲ႕ တတိယအပါတ္ (၁၇.၁၁.၂၀၁၇)တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လြင့္မွာျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 47.

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၇.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA လက္မွတ္ထုိးေရး ညႇိႏိႈင္းရန္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ က်န္ရွိသျဖင့္ အစိုးရနဲ႔ UNFC ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္ကာလ လံုၿခံဳေရးက႑ရဲ႕အေရးပါမႈ ဘားအံတြင္ေဆြးေႏြးတဲ့ သတင္း(၃) – ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝေတာင္ (၄)ခုကို ကာကြယ္ရန္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ထဲမွထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္၊ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕၏ ဒုအတြင္းေရးမွဴးေစာဂ်ိဳးဇက္ကေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္မူရာနဲ႔ေနာ္ခလားရာ တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၁)ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ တတိယအပါတ္၂၀.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းက ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း တခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္တန္႔ သြားတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – NCA စာခ်ဳပ္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ ျပည္သူကုိ ရွင္းလင္းတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – KWO သထံုခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အသစ္ထပ္မံေရြးေကာက္တဲ့ သတင္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္ခလားရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္မူရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 45

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပါတ္၁၃.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပမဲ႔သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ KNU ေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – UNFC အဖြဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ (NCA) ေရးထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ပြဲတတ္ရန္ တရား၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးတဲ့ သတင္း သတင္း(၄)-အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑အတြက္ ကရင္စာ၊ယဥ္အဖြဲ႔မ်ား တတိယအႀကိမ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- KPP ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို KPP ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ေနာ္ၿငိမ္းၿငိမ္းေမာ္ရဲ႕ ေျပာျပတာေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး ကထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၆) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 44 (Karen) - 6 October 2017

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပါတ္ ၆.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ေဒသအသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းကုိ ေကအဲန္ယူ မွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့သတင္း သတင္း(၂) – UNFC အေနနဲ႔ NCA အတိုင္းလိုက္ရင္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ပဲ ျဖစ္မယ့္သတင္း သတင္း(၃) – ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အီတူးထာ့ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြရွာ ေစ်းေရာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သင္တန္းေပးတဲ့ ဆရာမေနာ္အယ့္ေဖာရဲ႕ကရင္လူငယ္ေတြကို သင္တန္းေပးတဲ့အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ဇင္ေမဦး တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၅)ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) IMG20170925105510

EPRP

စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၉.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ပထမဆုံးအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈသင္တန္း ျပဳလုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – စစ္ပြဲမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ NLD ပါတီအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ျမန္မာ့အေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး တူညီေသာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ရရွိရန္ UNFC ဦးေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – စာဖတ္ျခင္းကတိုင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သလို၊တိုင္းျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြးအေခၚ ေကာင္းေတြလဲထုတ္ေပးတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း (Theophilus) စာၾကည့္တိုက္မွ တာ၀န္ခံ ဆရာမဘီအက္စတယ္လ္ရဲ႕ ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီး အိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၄)ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 42

EPRP

စက္တင္ဘာလ စတုတၳအပါတ္ ၂၂.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္တ့ဲတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖုိရမ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ၂၂ႏွစ္အၾကာ ေမွးမွိန္ခဲဲ႔တဲ႔ ဒံုရင္းၿမိဳ႕နယ္ KYOကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – စစ္ေဘးေရွာင္ခေလးေတြကို ျပဳစုေရွာက္ေပးေနတဲ့ (Sun Shine) ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ တာ၀န္ခံဆရာမ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (SunShine) ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ေနထိုင္တဲ့ကေလးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ေျပာၾကားတာေတြကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 41 (Karen) - 15 September 2017

EPRP

စက္တင္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၅.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရပ္တည္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႕ ေကအဲန္ယူအား ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ တုိက္တြန္းတဲ့သတင္း သတင္း(၂)–အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စိန္႔ေပါလ္ၿမိဳ႕၌ ကရင္စာေပသင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၃)–KNU မွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈတုိးေပးရန္ လိုလားတဲ႔သတင္း သတင္း(၄)- ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ TNLA တေန႔တည္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (KYO) အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေစာဖိုးခ်စ္က ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္- ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၂)ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

1 2 3