4 icons

Browsing: EPRP ေရဒီယို (ကရင္)

ကရင္ဘာသာျဖင့္ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား။ ။ EPRP ကရင္ေရဒီယိုအဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္တင္ဆက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ျပဇာတ္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း။

1 2
EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 41 (Karen) - 15 September 2017

EPRP

စက္တင္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၅.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရပ္တည္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႕ ေကအဲန္ယူအား ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ တုိက္တြန္းတဲ့သတင္း သတင္း(၂)–အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စိန္႔ေပါလ္ၿမိဳ႕၌ ကရင္စာေပသင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၃)–KNU မွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈတုိးေပးရန္ လိုလားတဲ႔သတင္း သတင္း(၄)- ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ TNLA တေန႔တည္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (KYO) အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေစာဖိုးခ်စ္က ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္- ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၂)ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 40

EPRP

စက္တင္ဘာလ ဒုတိယအပါတ္ ၈.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ေကအဲန္ယူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၉ ခုကို အေျခခံႏိုင္ငံေရး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုၿပီး ညႇိႏိႈင္းၾကမည့္သတင္း သတင္း(၃) – ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြ၊ကာကြယ္မွဳ့ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကို (World Vision) မွ တာ၀န္ခံဆရာမ်ိဳးဦးခ်ိဳရဲ႕ေျပာျပတာေတြကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေစာေသာဒိုထူး ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ႔ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၁) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 39

EPRP

စက္တင္ဘာလ ပထမအပါတ္ ၁.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ NCA အတိုင္းဆက္လက္ရပ္တည္ေနတဲ့အေၾကာင္း UNFC  ေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – KUPC ဦးစီးၿပီး ကရင္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆံုတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – စားနပ္ရိကၡာဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ထိုင္းနယ္စပ္ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားေတာင္းဆိုတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္-ကရင္ရုိးရာလက္မူပညာကိုျပဳလုပ္တဲ႔ ဦးေစာမူးဘြဲကကရင္ရိုးရာလက္မွူပညာမ်ားထဲမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ႔  ေစာင္းပုထိုးရဲ႕အေႀကာင္းကိုေျပာႀကားခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ -ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 38

EPRP

ၾသဂုတ္လ စတုတၳအပါတ္ ၂၅.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႕ျမန္မာေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – ကဆုန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္ေရာက္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးပရဟိတလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိုအာနိုးက ကရင္လူငယ္ ေတြကို ကရင္သမိုင္းစာေပေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီးဘယ္လိုေလ့လာဖို႔လိုအပ္ ေနတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္- ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170616_141120

EPRP

ၾသဂုတ္လ တတိယအပါတ္ ၁၈.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၂)- မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ကရင္နီဒုကၡသည္ေနအိမ္မ်ားျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – နမၼတီးက စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကို ၈၈ အဖဲြ႔ စားနပ္ရိကၡာ လွဴဒါန္းတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- KYOေခါင္းေဆာင္ေစာထြန္းထြန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၂) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Karen

EPRP

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၁.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုတဲ့သတင္း။ သတင္း (၂) – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ခ်ီတက္တဲ့ေနရာတြင္အားနည္း ခ်က္ေတြရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သတင္း ။ သတင္း(၃) – ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားတဲ့အခ်က္ပါဝင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေမ်ွာ္လင့္တဲ့သတင္း။ သတင္း(၄) – ပထမဆုံးအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ ေတြ႔ဆုံပဲြ စတင္က်င္းပတဲ့သတင္း။ ေမးျမန္းခ်က္ – ေဒါက္တာေစာထြန္းလင္းက ရာသီေရာဂါျဖစ္တဲ့(H1N1)ေရာဂါအေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ – ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ” ကရင္အာဇာနည္ေန႔” အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ရဲ့ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၁) ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) SAM_1077

EPRP

ၾသဂုတ္လ ပထမအပါတ္ ၀၄.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ UNFC တို႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သတင္း ။ သတင္း (၂)- UPDJC ဒုဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း ေနရာတြင္ ေကအင္န္ယူက အစားထုိးတာ၀န္ေပးအပ္တဲ့သတင္း သတင္း(၃)- အစိုးရေထာက္ပံ့မွဳ႕မရတဲ့ျပည္တြင္း ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းအခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမွဳ႕အဖြဲ႕က ကရင္စာေပနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းေတြကို ဆရာႀကိီးဦးေမာင္တိုးရဲ႕ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အလင္းမဲ့အခန္းငယ္” အပိုင္း(၅)ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170728_134851

EPRP

ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၈.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္ဒုကၡသည္ ၂၃ဦး ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ဖို႔ေရာက္ရွိ တဲ့သတင္း ။ သတင္း (၂)- တဖြဲ႕ခ်င္းအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသြားဖို႔ SSPP/SSA ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္း။ သတင္း(၃)- ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ လူဦးေရငါးေထာင္ေက်ာ္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့သတင္း။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အလင္းမဲ့အခန္းငယ္” အပိုင္း(၄)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170720_142519

EPRP

ဇူလိုင္လတတိယအပါတ္၂၁.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္နီအမွတ္ (၁) ဒုကၡသည္စခန္း၏ မီးေဘးသင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ ျပန္ေဆာက္မည့္သတင္း သတင္း (၂)-ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို UNFC ဥကၠ႒ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း သတင္း(၃)-အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ႏွစ္ဘက္ကတိကဝတ္လက္မွတ္ထုိးေရး သေဘာထားကြဲျပားမႈရွိေနတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းေတြအမ်ားဆံုး သီဆိုတဲ့အဆိုေတာ္ေစာဖိုးခြားရဲ႕ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့လဲ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဖို႔ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စတဲ့ ေျပာၾကားတာေတြကိုနားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- KIOနဲ႔ကခ်င္ျပည္သူေတြ႕ဆံုတဲ့အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္လည္းနား ဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္အပိုင္း(၃)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၄.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- တိုင္းရင္သားမ်ားတက္ေရာက္တဲ့ ( ၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ တဲ့သတင္း။ သတင္း (၂)- ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မွဳ႕ေၾကာင့္ တီဘီအဆုတ္နာျဖစ္သူ တိုးပြားလာတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ UNFC တို႔ ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ အဓိက ေဆြးေႏြးမည့္သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- TU (Technology University) ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေစာဂ်ြန္က ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့တဲ့..အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူး နဲ႔ေနာ္မူးရာ တို႔က မိုးရြာသြန္းတာနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေရႀကီးတဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၂)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) IMG20170703161957

EPRP

ဇူလိုင္လ ပထမဆုံးအပတ္ ၀၇.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္အမ်ိဳးသား စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေန႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ သတင္း။ သတင္း (၂)- – ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ RCSS နဲ႔PNLO တို႔အၾကား သေဘာတူတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- Shalom Day Care Center ဖြင့့္ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းရဲ႕အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္ခလားရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တို႔က ကရင္စာေပကိုအစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားမည္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၁)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးအပတ္ ၃၀.၆.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲအစည္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့သတင္း။ သတင္း (၂)- ဆရာမ်ား ဖမ္းဆီးခံရၿပီးမဲေဆာက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕ ပိတ္မဲ့သတင္း။ သတင္း(၃)- လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔မလြတ္တဲ့အိမ္၄လံုးကို ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ဦးစီးအဖြဲ႔ မွလာေရာက္ၿဖိဳခ်တဲ့သတင္း။ သတင္း(၄)- ထိုင္းတြင္အေထာက္အထားမရွိ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေနရပ္ျပန္ဖို႔ ျမန္မာသံ႐ံုးထုတ္ျပန္တ့ဲ သတင္း။ ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ရန္ကုန္တိုင္း၊ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊အေနာက္ကုန္းေက်းရြာမွ၂၀၁၆ ~၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာရွင္ေနာ္အန္းပရက္ ရဲ႕ေျပာႀကားခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေမးျမန္းခ်က္(၂)- ရန္ကုန္ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း…စတာ ေတြကိုလည္းနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္မူးရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တို႔က၂၀၁၇ ခုနွစ္ရဲ႕စပါးဖ်က္ခရုမ်ား အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္)

EPRP

ဇြန္လ စတုတၳအပတ္ ၂၃.၆.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္ ၁၅း၀၀ မိနစ္ သတင္း(၁)- ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေပမဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု စီမံကိန္း ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့သတင္း သတငး္(၂)- မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ဆႏၵျပမဲ့သတင္း သတင္း(၃)- လာမဲ့တစ္ပတ္အတြင္း တိုက္နယ္ဆရာဝန္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူမဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)-ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါအေၾကာင္းအရာ ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ေဒါက္တာေစာထြန္းလင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ေမးျမန္းခ်က္(၂)-သူမ်ားႏိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ရတာအဆင္မေျပတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပညာေရး ဟာအေရးၾကီးေၾကာင္း ေနာ္ရီဘက္ခါရဲ႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ား စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္ခလားရာနဲ႔ ေနာ္မူးရာတ႔ုိက ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေရြေျပာင္းလုပ္သားေတြ၊ အိမ္ပိုင္မရွိသူေတြအတြက္ ရန္္ကုန္မွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းစီစဥ္တဲ့ အေၾကာင္းအျပန္အလွန္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

June Third Week (16.06.2017) ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာတဲ့သတင္း သတငး္(၂)- တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚကို တိမ္းေရွာင္လာတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ရွစ္ရာေက်ာ္္မွာေက်ာင္းသားႏွစ္ရာခန္႔ ပါဝင္တဲ့သတင္း သတင္း(၃)- အီတူးထာ့ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၁၀၀ေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္ရန္စီစဥ္ေနတဲ့သတင္း ေမးၿမန္းခ်က္(၁)- ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္မွာေနထိုင္တဲ့ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ ေမးၿမန္းခ်က္(၂)- အသက္(၅နွစ္)မွ(၁၂နွစ္)အတြင္းသာလက္ခံတဲ့ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမွတာ၀န္ခံဆရာတစ္ဦးရဲ႕ေျပာႀကားခ်က္ စကားအၿပန္အလွန္ေၿပာ- မိုးရာသီမွာျဖစ္ေပၚႏိူင္တဲ့ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ အေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ဂၽြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္သည္။ၾကာခ်ိန္ ၁၅း၀၀ မိနစ္ News  1 – စစ္ေရွာင္ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္စားဝတ္ေနေရးအခက္ႀကံဳေနရတဲ့သတင္း News  2 – တေကာင္းနီကယ္စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ေျမနီမ်ားလယ္ေျမမ်ားေပၚက်ေရာက္လာလို႔ ေတာင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵၿပတဲ့သတင္း News  3 – အစိုးရနဲ႔UNFCေတြ႕ဆုံ ၾကမဲ့သတင္း Interview  – ေမ်ွာ္လင့္ၿခင္းအိမ္မွာေနထိုင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေလးေတြရဲ့အေၾကာင္း ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ ေနာ္မူးရာတုိရဲ႕လယ္သမားမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပက္သက္ တာေတြက္ိုလည္းနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္အဆင္သင့္ရွိတဲ့အၿပစ္မရပ္ အဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္တဲ့သတင္း -ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖားအံ   မွာျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ KNU နဲ႔ KUPC မူအေပၚ အေျခခံရပ္တည္သြားရန္KPP စီစဥ္ထားတဲ့သတင္း လူ႔အခြင့္အေရး၊အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပက္သက္တဲ့   အေၾကာင္းေတြကိုသင္တန္းပိုခ် ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕တူရိဟာ(ကၽႊဲခ်ိဳ)အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ “ အစ္ကိုၾကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ..” အပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) radio-karen-25-19aug2016-1c

EPRP

 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလူငယ္ေတြအတြက္ တတ္ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္တစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့သတင္း ၾကြက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ယာခင္း ၂၀ ခင္းလံုးကၽြတ္ ပ်က္စီးသြားတဲ့သတင္း KNLA အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲအစည္း(KWO)အေၾကာင္းေတြပတ္္သတ္္ၿပီးဆရာမေနာ္အုံးလွရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ေစာမူးကေပါရွီးနဲ႕ ေနာ္မူရာတုိ႕ရဲ႕ကရင့္အာဇာနည္အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြ အကုိၾကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ ဇာတ္လမ္းတြဲအပုိင္း(၂) စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) radio-karen-25-12aug2016

EPRP

လူထုနဲ႕တစ္သားတည္းရပ္တည္မွာျဖစ္တယ္လုိ႕၈၈၈၈ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ DKBA ေျပာဆိုလုိက္တဲ့သတင္း ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရဦးေဆာင္မွ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတဲ့သတင္း ၂၁ ပင္လံုညီလာခံ ပါဝင္ခြင့္ရဖုိ႕ အစုိးရထံစာေပးပုိ႔ထားမႈ ျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးဘူးလုိ႕ ခြဲထြက္ DKBA ေျပာဆို ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဆရာမကပရူထူးရဲ႕ ေျပာျကားခ်က္ေတြ ေနာ္မူးရာနဲ႕ေနာ္ခလားရာတုိ႕ရဲ႕ ကရင္စာေပအေျကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြ   နဲ႕ အကုိျကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ ဇာတ္လမ္းတြဲအပုိင္း(၁) စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ…   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ပင္လံုတိုင္းရင္းလူငယ္ညီလာခံမွာတိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔တဲ့သတင္း အမ်ိဳးသမီးေတြအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဴကာကြယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ဆဲၿဖစ္တယ္လို႔KHRGေၿပာဆိုတဲ့သတင္း ဗိုလ္နားမၾကားအဖြဲ႔နဲ႔ BGF တို႔အၿကားပစ္ခတ္မွဴၿဖစ္ပြားၿပီးေဒသခံမိသားစု၀င္၄ဦးဒဏ္ရာရရွိတဲ့သတင္း စာဖတ္ၿခင္းရဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးဟာလူတိုင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးဗဟုသုတမ်ားစြာရရွိတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့စည္းလံုးမွဴကိုေဖာ္ညြန္းတဲ့ဖားစည္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ ၿမဇာပင္တို႔ရဲ့စိတၱဇည ဇာတ္လမ္းအပိုင္း၅ရဲ့ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ရန္ကုန္နဲ႕ ဧရာတီတုိင္းအတြင္းမွာ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပသြားမဲ့သတင္း မိုင္ဂ်ာယန္ စံုညီအစည္းအေဝးမွာ ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း က်ားမေရးရာ ကိုတာစနစ္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ ဘားအံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း စပါးစုိက္ေတာင္သူေတြ ေရႀကီးမွဳနဲ႕ႀကံဳေတြေနရတဲ့အခက္အခဲနဲ႕ပက္သတ္ၿပီးငသုိင္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္က ဦးဆန္းေဒရဲ႕    ေျပာၾကားခ်က္ေတ ေနာ္ခလားရာနဲ႔ ေစာမူးကေပါရွီတုိ႔ရဲ႕ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အလုပ္အကုိင္၊အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔အျပစ္မဲ့ ကေလးေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ့ ေျမဇာပင္တို႔ရဲ႕စိတၱဇည  EPRP ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းတဲြ အပိုင္း(၄)  စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ.   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

1 2