4 icons

Browsing: EPRP ေရဒီယို (ကရင္)

ကရင္ဘာသာျဖင့္ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား။ ။ EPRP ကရင္ေရဒီယိုအဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္တင္ဆက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ျပဇာတ္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း။

1 2
EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170720_142519

EPRP

ဇူလိုင္လတတိယအပါတ္၂၁.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္နီအမွတ္ (၁) ဒုကၡသည္စခန္း၏ မီးေဘးသင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ ျပန္ေဆာက္မည့္သတင္း သတင္း (၂)-ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို UNFC ဥကၠ႒ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း သတင္း(၃)-အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ႏွစ္ဘက္ကတိကဝတ္လက္မွတ္ထုိးေရး သေဘာထားကြဲျပားမႈရွိေနတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းေတြအမ်ားဆံုး သီဆိုတဲ့အဆိုေတာ္ေစာဖိုးခြားရဲ႕ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့လဲ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဖို႔ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စတဲ့ ေျပာၾကားတာေတြကိုနားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- KIOနဲ႔ကခ်င္ျပည္သူေတြ႕ဆံုတဲ့အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္လည္းနား ဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္အပိုင္း(၃)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၄.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- တိုင္းရင္သားမ်ားတက္ေရာက္တဲ့ ( ၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ တဲ့သတင္း။ သတင္း (၂)- ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မွဳ႕ေၾကာင့္ တီဘီအဆုတ္နာျဖစ္သူ တိုးပြားလာတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ UNFC တို႔ ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ အဓိက ေဆြးေႏြးမည့္သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- TU (Technology University) ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေစာဂ်ြန္က ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့တဲ့..အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူး နဲ႔ေနာ္မူးရာ တို႔က မိုးရြာသြန္းတာနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေရႀကီးတဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၂)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) IMG20170703161957

EPRP

ဇူလိုင္လ ပထမဆုံးအပတ္ ၀၇.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္အမ်ိဳးသား စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေန႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ သတင္း။ သတင္း (၂)- – ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ RCSS နဲ႔PNLO တို႔အၾကား သေဘာတူတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- Shalom Day Care Center ဖြင့့္ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းရဲ႕အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္ခလားရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တို႔က ကရင္စာေပကိုအစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားမည္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၁)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးအပတ္ ၃၀.၆.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- NCA လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲအစည္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့သတင္း။ သတင္း (၂)- ဆရာမ်ား ဖမ္းဆီးခံရၿပီးမဲေဆာက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း အခ်ိဳ႕ ပိတ္မဲ့သတင္း။ သတင္း(၃)- လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔မလြတ္တဲ့အိမ္၄လံုးကို ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ဦးစီးအဖြဲ႔ မွလာေရာက္ၿဖိဳခ်တဲ့သတင္း။ သတင္း(၄)- ထိုင္းတြင္အေထာက္အထားမရွိ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားေနရပ္ျပန္ဖို႔ ျမန္မာသံ႐ံုးထုတ္ျပန္တ့ဲ သတင္း။ ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ရန္ကုန္တိုင္း၊ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊အေနာက္ကုန္းေက်းရြာမွ၂၀၁၆ ~၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို (၅)ဘာသာဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာရွင္ေနာ္အန္းပရက္ ရဲ႕ေျပာႀကားခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေမးျမန္းခ်က္(၂)- ရန္ကုန္ကရင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း…စတာ ေတြကိုလည္းနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္မူးရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တို႔က၂၀၁၇ ခုနွစ္ရဲ႕စပါးဖ်က္ခရုမ်ား အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 29 (Karen) - 23 June 2017

EPRP

ဇြန္လ စတုတၳအပတ္ ၂၃.၆.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္ ၁၅း၀၀ မိနစ္ သတင္း(၁)- ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေပမဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု စီမံကိန္း ဆက္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့သတင္း သတငး္(၂)- မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ဆႏၵျပမဲ့သတင္း သတင္း(၃)- လာမဲ့တစ္ပတ္အတြင္း တိုက္နယ္ဆရာဝန္ ၁,၇၀၀ ေက်ာ္ ေခၚယူမဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)-ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါအေၾကာင္းအရာ ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေတာ့ေဒါက္တာေစာထြန္းလင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ေမးျမန္းခ်က္(၂)-သူမ်ားႏိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ရတာအဆင္မေျပတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပညာေရး ဟာအေရးၾကီးေၾကာင္း ေနာ္ရီဘက္ခါရဲ႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ား စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္ခလားရာနဲ႔ ေနာ္မူးရာတ႔ုိက ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေရြေျပာင္းလုပ္သားေတြ၊ အိမ္ပိုင္မရွိသူေတြအတြက္ ရန္္ကုန္မွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းစီစဥ္တဲ့ အေၾကာင္းအျပန္အလွန္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

June Third Week (16.06.2017) ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္လႊင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားဝင္ေရာက္မႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာတဲ့သတင္း သတငး္(၂)- တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚကို တိမ္းေရွာင္လာတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ရွစ္ရာေက်ာ္္မွာေက်ာင္းသားႏွစ္ရာခန္႔ ပါဝင္တဲ့သတင္း သတင္း(၃)- အီတူးထာ့ျပည္တြင္းစစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ ၁၀၀ေက်ာ္ ေနရပ္ျပန္ရန္စီစဥ္ေနတဲ့သတင္း ေမးၿမန္းခ်က္(၁)- ထိုင္းနိုင္ငံနယ္စပ္မွာေနထိုင္တဲ့ဆရာမတစ္ဦးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ ေမးၿမန္းခ်က္(၂)- အသက္(၅နွစ္)မွ(၁၂နွစ္)အတြင္းသာလက္ခံတဲ့ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမွတာ၀န္ခံဆရာတစ္ဦးရဲ႕ေျပာႀကားခ်က္ စကားအၿပန္အလွန္ေၿပာ- မိုးရာသီမွာျဖစ္ေပၚႏိူင္တဲ့ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ အေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ဂၽြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လႊင့္သည္။ၾကာခ်ိန္ ၁၅း၀၀ မိနစ္ News  1 – စစ္ေရွာင္ျပည္သူတစ္သိန္းေက်ာ္စားဝတ္ေနေရးအခက္ႀကံဳေနရတဲ့သတင္း News  2 – တေကာင္းနီကယ္စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ေျမနီမ်ားလယ္ေျမမ်ားေပၚက်ေရာက္လာလို႔ ေတာင္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵၿပတဲ့သတင္း News  3 – အစိုးရနဲ႔UNFCေတြ႕ဆုံ ၾကမဲ့သတင္း Interview  – ေမ်ွာ္လင့္ၿခင္းအိမ္မွာေနထိုင္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေလးေတြရဲ့အေၾကာင္း ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ ေနာ္မူးရာတုိရဲ႕လယ္သမားမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပက္သက္ တာေတြက္ိုလည္းနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ပင္လံုညီလာခံတက္ေရာက္ရန္အဆင္သင့္ရွိတဲ့အၿပစ္မရပ္ အဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္တဲ့သတင္း -ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖားအံ   မွာျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုတြင္ KNU နဲ႔ KUPC မူအေပၚ အေျခခံရပ္တည္သြားရန္KPP စီစဥ္ထားတဲ့သတင္း လူ႔အခြင့္အေရး၊အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပက္သက္တဲ့   အေၾကာင္းေတြကိုသင္တန္းပိုခ် ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕တူရိဟာ(ကၽႊဲခ်ိဳ)အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ “ အစ္ကိုၾကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ..” အပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) radio-karen-25-19aug2016-1c

EPRP

 ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလူငယ္ေတြအတြက္ တတ္ကြန္ျမဴနတီေကာလိပ္တစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးတဲ့သတင္း ၾကြက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာင္ယာခင္း ၂၀ ခင္းလံုးကၽြတ္ ပ်က္စီးသြားတဲ့သတင္း KNLA အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲအစည္း(KWO)အေၾကာင္းေတြပတ္္သတ္္ၿပီးဆရာမေနာ္အုံးလွရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ေစာမူးကေပါရွီးနဲ႕ ေနာ္မူရာတုိ႕ရဲ႕ကရင့္အာဇာနည္အေၾကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြ အကုိၾကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ ဇာတ္လမ္းတြဲအပုိင္း(၂) စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) radio-karen-25-12aug2016

EPRP

လူထုနဲ႕တစ္သားတည္းရပ္တည္မွာျဖစ္တယ္လုိ႕၈၈၈၈ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ DKBA ေျပာဆိုလုိက္တဲ့သတင္း ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရဦးေဆာင္မွ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္လုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာတဲ့သတင္း ၂၁ ပင္လံုညီလာခံ ပါဝင္ခြင့္ရဖုိ႕ အစုိးရထံစာေပးပုိ႔ထားမႈ ျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးဘူးလုိ႕ ခြဲထြက္ DKBA ေျပာဆို ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဆရာမကပရူထူးရဲ႕ ေျပာျကားခ်က္ေတြ ေနာ္မူးရာနဲ႕ေနာ္ခလားရာတုိ႕ရဲ႕ ကရင္စာေပအေျကာင္းေဆြေႏြးခ်က္ေတြ   နဲ႕ အကုိျကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ ဇာတ္လမ္းတြဲအပုိင္း(၁) စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ…   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ပင္လံုတိုင္းရင္းလူငယ္ညီလာခံမွာတိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔တဲ့သတင္း အမ်ိဳးသမီးေတြအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဴကာကြယ္ေပးဖို႔လိုအပ္ဆဲၿဖစ္တယ္လို႔KHRGေၿပာဆိုတဲ့သတင္း ဗိုလ္နားမၾကားအဖြဲ႔နဲ႔ BGF တို႔အၿကားပစ္ခတ္မွဴၿဖစ္ပြားၿပီးေဒသခံမိသားစု၀င္၄ဦးဒဏ္ရာရရွိတဲ့သတင္း စာဖတ္ၿခင္းရဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးဟာလူတိုင္းအတြက္ေကာင္းၿပီးဗဟုသုတမ်ားစြာရရွိတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကရင္လူမ်ိဳးေတြရဲ့စည္းလံုးမွဴကိုေဖာ္ညြန္းတဲ့ဖားစည္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ ၿမဇာပင္တို႔ရဲ့စိတၱဇည ဇာတ္လမ္းအပိုင္း၅ရဲ့ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ရန္ကုန္နဲ႕ ဧရာတီတုိင္းအတြင္းမွာ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပသြားမဲ့သတင္း မိုင္ဂ်ာယန္ စံုညီအစည္းအေဝးမွာ ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း က်ားမေရးရာ ကိုတာစနစ္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲနဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ ဘားအံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း စပါးစုိက္ေတာင္သူေတြ ေရႀကီးမွဳနဲ႕ႀကံဳေတြေနရတဲ့အခက္အခဲနဲ႕ပက္သတ္ၿပီးငသုိင္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္က ဦးဆန္းေဒရဲ႕    ေျပာၾကားခ်က္ေတ ေနာ္ခလားရာနဲ႔ ေစာမူးကေပါရွီတုိ႔ရဲ႕ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အလုပ္အကုိင္၊အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔အျပစ္မဲ့ ကေလးေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ့ ေျမဇာပင္တို႔ရဲ႕စိတၱဇည  EPRP ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းတဲြ အပိုင္း(၄)  စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ.   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၅) ပါတီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာထား (၃) ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့သတင္း DKBA ကလိုထူးေဘာ ဗဟို႒ာနခ်ဳပ္႐ံုးကို ဆံုဆည္းၿမိဳင္မွာ ဖြင့္လွစ္တဲ့သတင္း ကရင္လက္နက္ကိုင္(၃)ဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမွာ သေဘာထားတူညီေရးကုိ လိုလားတဲ့သတင္း မုိးရာသီမွာအျဖစ္မ်ားတဲ့၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ွာေရာဂါအေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဆရာမေနာ္ခင္ေထြး ၾကည္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ၿမန္မာၿပည္ရဲ့ၿပည္နယ္အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေက်းရြာ အခ်ိဳ႕ေရႀကီးမႈေတြေၾကာင္႔    ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ျပသနာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔အျပစ္မဲ့ ကေလးေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ေဖာ္ညႊန္းထားတဲ့ ေျမဇာပင္တို႔ရဲ႕စိတၱဇည  EPRP ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းတဲြ အပိုင္း(၃)  စတာေတြကိုနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

မိုင္ဂ်ာယန္မွာျပဳလုပ္မဲ့စံုညီအစည္းအေ၀းမွာ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြအားလုံးကုိ ဖိတ္ၾကားမဲ့သတင္း ဒုကၡသည္စခန္းမွာ  စားနပ္ရိကၡာကုိ ကဒ္စနစ္နဲ႕ စမ္းသပ္ထုတ္ေ၀ဖုိ႕ စီစဥ္ျပင္ဆင္ေနတဲ့သတင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕သစ္ေတာထိန္းသိမ္းျခင္းကုိ လူမႈအဖြဲ႔ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႕ KNU ေျပာဆို တဲ့သတင္း စေကာကရင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြအေၾကာင္းအပိုင္း(၂)နဲ႕ပက္သတ္ျပီး ဆရာမေဖာေဂၚရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္ေတြနဲ႕ အဆုတ္ေရာင္(Pneumonia)ေရာဂါအေၾကာင္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဆရာမကျပဴထူးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႕ စစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔အျပစ္မဲ့ကေလးေတြဒုကၡေရာက္ေနတာကို ေဖာ္ညႊန္း ထားတဲ့ ေျမဇာပင္တို႔ရဲ႔ စိတၱဇည   EPRP ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းတဲြ အပိုင္း(၂) ကို နားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

တနသၤာရီတိုင္း၏ JMC-S ဒုဥကၠဌ(၁)ျဖစ္သူ KNLA စစ္ဆင္ေရးမႉး တာ၀န္ကႏႈတ္ထြက္စာတင္တဲ့သတင္း စပါးဖ်က္ပိုးတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ေကအဲန္ယူ လူေသာၿမိဳ႕နယ္မွာ စပါးပ်ဳိးပင္ ေတြ ပ်က္စီးေနတဲ့သတင္း ဖာပြန္ခ႐ုိင္ ေတာင္ယာစပါးခင္းတြင္ ႂကြက္မ်ား၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီး မႈ ဆိုး၀ါးလွ်က္ရွိ စေကာကရင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕အစည္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေၾကာင္းအပိုင္း(၁)နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ဆရာမေဖာေဂၚရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ေနာ္ခလားရာနဲ႕ေနာ္မူးရာတုိ႕ရဲ႕ ကရင္ရုိးရာ၀တ္စုံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရတဲ့ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ။ စစ္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ EPRPရဲ႕ ေရဒီယို ဇာတ္လမ္းသစ္ ” ေျမဇာပင္တို႕ရဲ႔ စိတၱဇည ” ဇာတ္လမ္းတဲြ”စတာေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ေက်းရြာပိုင္ သယံဇာတေတြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သတင္း မယ္လဒုကၡသည္စခန္းမွာ ကိုယ့္ကုုိယ္ကုိိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈေတြ ျမႇင့္တက္ေနတဲ့သတင္း က်ပ္သိန္း ၄,၀၀၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဖမ္းမိမူးယစ္ေဆးမ်ား ေကအဲန္ယူ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တဲ့သတင္း ယခုလက္ရွိစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ေတြ မွာေန႔စားအလုပ္သမားရွားပါးလာ တဲ့အေၾကာင္းေတြ ကရင္ျပည္နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတဲ့ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြနဲ႕ ပက္သတ္ၿပီးေနာ္ခရားနဲ႕ေနာ္မူးရာတုိ႕ရဲ႕ ေဆြေႏြးခ်က္ေတြနဲ႕ ပညာေတာ္သင္သြားတာနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး (Myanmar Institute Of Theology) ေက်ာင္းကဆရာမတစ္ေယာက္ရဲ႔ ေျပာၾကားခ်က္ စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ကရင္လက္နက္ကုိင္သုံးဖြဲ ျပန္လည္ေပါင္းစည္ဖုိ႕ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံ ယူပြဲျပဳလုပ္ KNU ကဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ မွဳသင္တန္းျပဳလုပ္ ဒုကၡသည္ျပန္ႏုိင္မဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ဖန္တီးေပးဖုိ႕ဒုကၡသည္အေရးေဆာင္ရြက္သူ ေတြလုိလား မိဘေတြစီးပြားေရးအဆင္မေျပလုိ႕ပညာေရးမွာအခက္အခဲ၊ျပသာနာ ရွိတာေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး လွည္ကူးျမိဳ႕နယ္ မွာရွိတဲ့ကေလးေတြရဲ႕ စကားသံေတြ ကရင္လူငယ္ပရတအဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ေစာဒဲနီးရယ္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ ေနာ္ခလားရာနဲ႕ေနာ္မူးရာတုိ႕ရဲ႕ဖယ္ဒရယ္၀ါဒလမ္းစဥ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ စတာေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ျပည္တြင္းပုန္းေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္အလံုး ၃၀၀ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးမဲ့သတင္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြကုိ ကူညီဖို႔ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုက္တြန္းလိုက္တဲ့သတင္း ကရင္လူငယ္ေတြသမုိင္းေလ့လာဖုိ႕လိုအပ္တယ္လို႕ေကအဲန္ယူ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတဲ့ သတင္း ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္း (Shalondaycarecenter)က ဆရာမနဲေလရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကရင္လူငယ္ကြန္ရက္ရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးကရင္လူငယ္ကြန္ရက္ေခါင္းေဆာင္ ေစာေလးဘြဲရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ခ်က္ေတြစတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံးရဲ႕(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကုိ ဘားအံခ႐ုိင္ ေလးဝါးမွာ က်င္းပမဲ့သတင္း ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ ျဖင့္မေဒါက္ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ဖို႔စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့သတင္ ကမၻာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေန႔ကုိ ေဒသတြင္း လူထု ၃၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့သတင္း ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ၿဖင့္မေဒါက္ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ဖို႔စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့သတင္း ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အျမတ္တနုိးတန္းဖုိးထား ရတဲ့ကရင့္ဖားစည္အေၾကာင္းေတြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီးဆရာမေမဇင္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ တီဘီအဆုတ္ေရာဂါ(MDR-TB)ေဆးယဥ္ပါးမွဳအေၾကာင္းေတြနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္စပ္ေဒသေဘာတာဧရိယာေဒသကအကူအညီေပးမွဳေတြ၊ပညာေရးအေျခအေနေတြနဲ႕ ပတ္သက္ ျပီးဆရာမ(BlueBell)ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ စတာေတြကုိ နာဆင္ရမွာပါ…   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) eprpradiologo4(final)square

EPRP

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္နဲ႕ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြကို ဘားအံမွာ အခမဲ့ ဆက္လုပ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့သတင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အေထာက္အကူေပးနိုင္မယ့္တုိင္းရင္းသားေရးရာ မူဝါဒမူၾကမ္း(၉)ခု အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးၿပီးစီးတဲ့သတင္း စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ တုိးေပးသျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းမည့္ ေတာင္သူ ဦးေရမ်ားလာ ဘားအံခ႐ုိင္မွာ ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ရက္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ ျပဳလုပ္မဲ့သတင္း ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အဖုိးတန္ရတနာတခုျဖစ္တဲ့ဖားစည္အေၾကာင္းေတြနဲ႕ တီဘီအဆုတ္ေရာဂါနဲ႕ပတ္သတ္ ၿပီးဆရာမေသာတူထူးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ေတြ ကရင့္ရုိးရာလက္မွဳပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ဂ်က္ခုပ္အေၾကာင္းေတြ စတာေတြကုိနားဆင္ရမွာပါ.   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

1 2