Browsing: EPRP ေရဒီယို (ကရင္)

ကရင္ဘာသာျဖင့္ေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ား။ ။ EPRP ကရင္ေရဒီယိုအဖြဲ႔မွထုတ္လုပ္တင္ဆက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ျပဇာတ္မ်ား၊တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားအေၾကာင္း၊တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား
ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း။

1 2 3
EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

နို၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၄.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)–မူေဘာင္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား UPDJC တင္ရန္ အတြင္းေရးမႉးမ်ား စည္းေ၀းေနတဲ့သတင္း သတင္း(၂)–ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း KPP ေျပာဆိုခဲ့တဲ့သတင္း သတင္း(၃)-NCA ကိုေဒသခံလူထုေထာက္ခံမွ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ KNU ေျပာတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္-ကရင္ျပည္နယ္အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီရဲ႕(KST) ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီးဦးဆြိက ကရင္ျပည္နယ္ ရဲ႕တိုးတက္လာမွဳ့ေတြ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပက္သက္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ျမန္မာလိုေျပာပါတယ္. ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ-EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၄)ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 49

EPRP

ႏို၀င္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – နယ္စပ္ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕ အေျခအေနကုိ အလႉရွင္သံုးႏုိင္ငံ သံ႐ံုးတာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာတဲ့သတင္း သတင္း (၂) – UWSA ၀တပ္ဖြဲ႔ကို NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရတိုက္တြန္းတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ပလက္၀တိုက္ပြဲေႀကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြတိုးလာတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ေက်ာက္မီးအလုပ္ရံုတည္ေဆာက္ဖို႔ တာ၀န္ခံျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆာဗူးေရာအိုဗားရက ကရင္ျပည္နယ္မွာေက်ာက္မီးေသြးအလုပ္ရံု တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပက္သက္တဲ့အၾကာင္း ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၃) ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20150606_153407

EPRP

နို၀င္ဘာလ ပထမအပါတ္ ၁.၁၁.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑အထူးဦးစားေပး ေဆြးေႏြးဖို႔ UPDJCဆုံးျဖတ္တဲ့သတင္း သတင္း (၂) – တုိင္းရင္းသားမ်ားပါဝင္္တဲ႔ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ KNLA ဗဟုိေဆးဌာနရဲ႕ ေဆးသင္တန္း သင္တန္းသူ/သား ၄၃ဦး ေအာင္ျမင္တဲ႔သတင္း သတင္း(၃) – ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ မူတည္ေနတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္လာခ်င္တဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို အခ်ိန္မေရြး ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အတိုင္ပင္ခံေျပာတဲ့သတင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္မူးရာ တိို႔က ကရင္ျပည္နယ္တြင္း တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအေၾကာင္း ေတြနဲ႕ပက္သက္လို႔ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးျမန္းခ်က္ – ေရေဘာ္ေသာင္တြင္ ေနထိုင္သူ..မမီးမီက..ကရင္ျပည္နယ္မွာေက်ာက္မီးေသြးအလုပ္ရံု တည္ေဆာက္တဲ့ အေပၚကန္႔ကြက္တဲ့အၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၂) ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္ခ်က္။ ။ ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို နို၀င္ဘာလ ဒုတိယအပါတ္ (၁၀.၁၁.၂၀၁၇) တြင္မထုတ္လြင့္နိုင္ေသာေၾကာင့္ေရွးဦးစြာေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ကရင္ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကိုတဖန္ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ နို၀င္ဘာလရဲ႕ တတိယအပါတ္ (၁၇.၁၁.၂၀၁၇)တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လြင့္မွာျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါတယ္္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 47.

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၇.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA လက္မွတ္ထုိးေရး ညႇိႏိႈင္းရန္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ က်န္ရွိသျဖင့္ အစိုးရနဲ႔ UNFC ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္သည့္ကာလ လံုၿခံဳေရးက႑ရဲ႕အေရးပါမႈ ဘားအံတြင္ေဆြးေႏြးတဲ့ သတင္း(၃) – ကရင္ျပည္နယ္နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ရွိ သဘာဝေတာင္ (၄)ခုကို ကာကြယ္ရန္ ကြန္ရက္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ထဲမွထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္၊ေတာင္သူလယ္သမားအဖြဲ႕၏ ဒုအတြင္းေရးမွဴးေစာဂ်ိဳးဇက္ကေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္မူရာနဲ႔ေနာ္ခလားရာ တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေျမဇာပင္တု႔ိရဲ႕ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အပိုင္း(၁)ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) ?

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ တတိယအပါတ္၂၀.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းက ဆယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း တခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရပ္တန္႔ သြားတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – NCA စာခ်ဳပ္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) မွ ျပည္သူကုိ ရွင္းလင္းတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – KWO သထံုခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အသစ္ထပ္မံေရြးေကာက္တဲ့ သတင္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္ခလားရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေနာ္မူရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းပိုင္း ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 45

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပါတ္၁၃.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပမဲ႔သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ KNU ေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – UNFC အဖြဲ႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ (NCA) ေရးထိုးျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ပြဲတတ္ရန္ တရား၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးတဲ့ သတင္း သတင္း(၄)-အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားပညာေရးက႑အတြက္ ကရင္စာ၊ယဥ္အဖြဲ႔မ်ား တတိယအႀကိမ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- KPP ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို KPP ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ေနာ္ၿငိမ္းၿငိမ္းေမာ္ရဲ႕ ေျပာျပတာေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေစာေသာဒိုထူး ကထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၆) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 44 (Karen) - 6 October 2017

EPRP

ေအာက္တိုဘာလ ပထမအပါတ္ ၆.၁၀.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ေဒသအသီးသီးမွ ကရင္လူငယ္မ်ား ပါဝင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းကုိ ေကအဲန္ယူ မွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့သတင္း သတင္း(၂) – UNFC အေနနဲ႔ NCA အတိုင္းလိုက္ရင္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ပဲ ျဖစ္မယ့္သတင္း သတင္း(၃) – ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံတြင္ အီတူးထာ့ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရံပံုေငြရွာ ေစ်းေရာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ကရင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သင္တန္းေပးတဲ့ ဆရာမေနာ္အယ့္ေဖာရဲ႕ကရင္လူငယ္ေတြကို သင္တန္းေပးတဲ့အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ဇင္ေမဦး တိို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၅)ကိုနားဆင္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) IMG20170925105510

EPRP

စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၉.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ပထမဆုံးအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈသင္တန္း ျပဳလုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – စစ္ပြဲမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ NLD ပါတီအစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ျမန္မာ့အေရးတြင္ ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး တူညီေသာ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ရရွိရန္ UNFC ဦးေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – စာဖတ္ျခင္းကတိုင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သလို၊တိုင္းျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြးအေခၚ ေကာင္းေတြလဲထုတ္ေပးတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း (Theophilus) စာၾကည့္တိုက္မွ တာ၀န္ခံ ဆရာမဘီအက္စတယ္လ္ရဲ႕ ေျပာျပတာေတြကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ – ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRP ရဲ႕ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီး အိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၄)ကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 42

EPRP

စက္တင္ဘာလ စတုတၳအပါတ္ ၂၂.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္တ့ဲတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖုိရမ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ၂၂ႏွစ္အၾကာ ေမွးမွိန္ခဲဲ႔တဲ႔ ဒံုရင္းၿမိဳ႕နယ္ KYOကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – စစ္ေဘးေရွာင္ခေလးေတြကို ျပဳစုေရွာက္ေပးေနတဲ့ (Sun Shine) ေဘာ္ဒါေဆာင္မွ တာ၀န္ခံဆရာမ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (SunShine) ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ေနထိုင္တဲ့ကေလးငယ္တစ္ဦးရဲ႕ေျပာၾကားတာေတြကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) EPRP Radio Program 41 (Karen) - 15 September 2017

EPRP

စက္တင္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၅.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ရပ္တည္မႈကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႕ ေကအဲန္ယူအား ႏုိင္ငံတကာကရင္အဖဲြ႔ တုိက္တြန္းတဲ့သတင္း သတင္း(၂)–အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ စိန္႔ေပါလ္ၿမိဳ႕၌ ကရင္စာေပသင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၃)–KNU မွ ဝင္းေရးၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့မႈတုိးေပးရန္ လိုလားတဲ႔သတင္း သတင္း(၄)- ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ TNLA တေန႔တည္း တိုက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားတဲ႔သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (KYO) အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေစာဖိုးခ်စ္က ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုးရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္းေျပာျပတာေတြကို နားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္- ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာ ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၂)ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 40

EPRP

စက္တင္ဘာလ ဒုတိယအပါတ္ ၈.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – ေကအဲန္ယူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၉ ခုကို အေျခခံႏိုင္ငံေရး သင္တန္းပို႔ခ်ေပးတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုၿပီး ညႇိႏိႈင္းၾကမည့္သတင္း သတင္း(၃) – ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕အခြင့္အလမ္းေတြ၊ကာကြယ္မွဳ့ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကို (World Vision) မွ တာ၀န္ခံဆရာမ်ိဳးဦးခ်ိဳရဲ႕ေျပာျပတာေတြကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီးေစာေသာဒိုထူး ကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ – EPRPရဲ႔ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အစ္ကိုႀကီးအိမ္ျပန္လာမွာပါ” ဇာတ္လမ္းအပိုင္း(၁) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 39

EPRP

စက္တင္ဘာလ ပထမအပါတ္ ၁.၉.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ NCA အတိုင္းဆက္လက္ရပ္တည္ေနတဲ့အေၾကာင္း UNFC  ေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – KUPC ဦးစီးၿပီး ကရင္ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆံုတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – စားနပ္ရိကၡာဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ထိုင္းနယ္စပ္ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားေတာင္းဆိုတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္-ကရင္ရုိးရာလက္မူပညာကိုျပဳလုပ္တဲ႔ ဦးေစာမူးဘြဲကကရင္ရိုးရာလက္မွူပညာမ်ားထဲမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ႔  ေစာင္းပုထိုးရဲ႕အေႀကာင္းကိုေျပာႀကားခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ -ေစာေသာဒိုထူးနဲ႔ေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 38

EPRP

ၾသဂုတ္လ စတုတၳအပါတ္ ၂၅.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – NCA မွာ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေျပာတဲ့သတင္း သတင္း(၂) – အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႕ျမန္မာေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတဲ့သတင္း သတင္း(၄) – ကဆုန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္ေရာက္တဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္ – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးပရဟိတလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိုအာနိုးက ကရင္လူငယ္ ေတြကို ကရင္သမိုင္းစာေပေတြနဲ႕ပက္သက္ၿပီးဘယ္လိုေလ့လာဖို႔လိုအပ္ ေနတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္- ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္ တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၃) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170616_141120

EPRP

ၾသဂုတ္လ တတိယအပါတ္ ၁၈.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – နယ္ေျမပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့သတင္း သတင္း(၂)- မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ကရင္နီဒုကၡသည္ေနအိမ္မ်ားျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးတဲ့သတင္း သတင္း(၃) – နမၼတီးက စစ္ေဘးေရွာင္ေတြကို ၈၈ အဖဲြ႔ စားနပ္ရိကၡာ လွဴဒါန္းတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- KYOေခါင္းေဆာင္ေစာထြန္းထြန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္ တင္ ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၂) ကိုနားစဥ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Karen

EPRP

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၁.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁) – တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုတဲ့သတင္း။ သတင္း (၂) – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ခ်ီတက္တဲ့ေနရာတြင္အားနည္း ခ်က္ေတြရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သတင္း ။ သတင္း(၃) – ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားတဲ့အခ်က္ပါဝင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေမ်ွာ္လင့္တဲ့သတင္း။ သတင္း(၄) – ပထမဆုံးအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ ေတြ႔ဆုံပဲြ စတင္က်င္းပတဲ့သတင္း။ ေမးျမန္းခ်က္ – ေဒါက္တာေစာထြန္းလင္းက ရာသီေရာဂါျဖစ္တဲ့(H1N1)ေရာဂါအေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ – ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ” ကရင္အာဇာနည္ေန႔” အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ရဲ့ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၁) ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) SAM_1077

EPRP

ၾသဂုတ္လ ပထမအပါတ္ ၀၄.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ UNFC တို႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမည့္သတင္း ။ သတင္း (၂)- UPDJC ဒုဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း ေနရာတြင္ ေကအင္န္ယူက အစားထုိးတာ၀န္ေပးအပ္တဲ့သတင္း သတင္း(၃)- အစိုးရေထာက္ပံ့မွဳ႕မရတဲ့ျပည္တြင္း ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းအခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သတင္း ေမးျမန္းခ်က္- ကရင္စာေပယဥ္ေက်းမွဳ႕အဖြဲ႕က ကရင္စာေပနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းေတြကို ဆရာႀကိီးဦးေမာင္တိုးရဲ႕ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာကထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRPရဲ့ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အလင္းမဲ့အခန္းငယ္” အပိုင္း(၅)ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170728_134851

EPRP

ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၈.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္ဒုကၡသည္ ၂၃ဦး ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ဖို႔ေရာက္ရွိ တဲ့သတင္း ။ သတင္း (၂)- တဖြဲ႕ခ်င္းအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသြားဖို႔ SSPP/SSA ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္း။ သတင္း(၃)- ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ လူဦးေရငါးေထာင္ေက်ာ္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့သတင္း။ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အလင္းမဲ့အခန္းငယ္” အပိုင္း(၄)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) 20170720_142519

EPRP

ဇူလိုင္လတတိယအပါတ္၂၁.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္နီအမွတ္ (၁) ဒုကၡသည္စခန္း၏ မီးေဘးသင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ ျပန္ေဆာက္မည့္သတင္း သတင္း (၂)-ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို UNFC ဥကၠ႒ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုမည့္သတင္း သတင္း(၃)-အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ႏွစ္ဘက္ကတိကဝတ္လက္မွတ္ထုိးေရး သေဘာထားကြဲျပားမႈရွိေနတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းေတြအမ်ားဆံုး သီဆိုတဲ့အဆိုေတာ္ေစာဖိုးခြားရဲ႕ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့လဲ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိဖို႔ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စတဲ့ ေျပာၾကားတာေတြကိုနားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- KIOနဲ႔ကခ်င္ျပည္သူေတြ႕ဆံုတဲ့အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္လည္းနား ဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္အပိုင္း(၃)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) Exif_JPEG_420

EPRP

ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၄.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- တိုင္းရင္သားမ်ားတက္ေရာက္တဲ့ ( ၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ တဲ့သတင္း။ သတင္း (၂)- ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မွဳ႕ေၾကာင့္ တီဘီအဆုတ္နာျဖစ္သူ တိုးပြားလာတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ UNFC တို႔ ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ အဓိက ေဆြးေႏြးမည့္သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- TU (Technology University) ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေစာဂ်ြန္က ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့တဲ့..အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူး နဲ႔ေနာ္မူးရာ တို႔က မိုးရြာသြန္းတာနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေရႀကီးတဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၂)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

EPRP ေရဒီယို (ကရင္) IMG20170703161957

EPRP

ဇူလိုင္လ ပထမဆုံးအပတ္ ၀၇.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္ သတင္း(၁)- ကရင္အမ်ိဳးသား စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ေန႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ သတင္း။ သတင္း (၂)- – ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔ RCSS နဲ႔PNLO တို႔အၾကား သေဘာတူတဲ့သတင္း.. သတင္း(၃)- ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့သတင္း ေမးျမန္းခ်က္(၁)- Shalom Day Care Center ဖြင့့္ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းရဲ႕အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။ စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေနာ္ခလားရာနဲ႔ေစာေသာဒိုထူး တို႔က ကရင္စာေပကိုအစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားမည္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၁)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။   LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

1 2 3