Browsing: EPRP ေနာက္ဆံုးရေရဒီယိုသတင္းမ်ား

EPRP ေနာက္ဆံုးရေရဒီယိုသတင္းမ်ား Box Cover 9-2

EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေသာ ၉ ေခြေျမာက္ ဒီဗီဒီအေခြကို ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။EPRP ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ၈၉ ခုပါ၀င္ၿပီး