အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

တ႐ုတ္က ျမန္မာ အေပၚ မီးတဖက္ ေရတဖက္ ဆက္ဆံေရး က်င့္သုံးေနသည္

The Irrawaddy

တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ Sun Guoxiang က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပခ့သဲ ည္။ “တ႐ုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတ့ ဲ နိုင္ငံျခားေရး…

သံုးသပ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႔ ျပည္ပ ပေယာဂ

VOA

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ ေဆြေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ အဓြန္႔ရွည္ရတာဟာ ျပည္ပ ပေယာဂေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနခဲ႔လို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြရွိခဲ႔ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာေကာ ျပည္ပက ဝင္စြက္ဖက္ႏိုင္တဲ႔ အေျခအေနက လြတ္ကင္းပါရဲ႕လား။ ျမန္မာ႔အေရးသံုသပ္သူေတြ ျဖစ္ၾကတဲ႔ ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးတို႔နဲ႔…