အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

ပင္လုံနဲ႔ ခြဲထြက္ခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္

The Frontier

က်င္းပၿပီးခဲ့တဲ့ ဒုတိယ အႀကိ္မ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကေတာ့ ခြဲထြက္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ကိစၥပါ။ညီလာခံအတြင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ တင္ျပလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ…

သံုးသပ္ခ်က္

ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡ တႏွစ္အတြင္းပိုဆိုးလာဟု AI ထုတ္ျပန္

VOA

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံ အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ လိုအပ္သလို၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိရလိမ့္မယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တခုျဖစ္တဲ့ Amnesty…