အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

UNFC တပ္ေပါင္းစုထံ SSPP ဘာေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းသလဲ

The Irrawaddy

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA) သည္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕အဝင္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕က စာတင္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။…

သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာက္တည္ခန္း

International Crisis Group

International Crisis Group (ICG)   ကထုတ္ျပန္လိုက္သည္႔ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ရလာဒ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ႔လာတင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇…