အထင္အျမင္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္

အထင္အျမင္

မေရရာေသးသည့္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္

The Irrawaddy

သမိုင္းဝင္ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

သံုးသပ္ခ်က္

ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာက္တည္ခန္း

International Crisis Group

International Crisis Group (ICG)   ကထုတ္ျပန္လိုက္သည္႔ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၇ ေမလ ၂၄ မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ရလာဒ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ႔လာတင္ျပထားသည္။ ၂၀၁၇…